Welke lessen volg je?

Je volgt 32 lesuren per week:

22 uur intensief NEDERLANDS voor anderstalige nieuwkomers.
Daarnaast is er lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, wiskundetaal, digitale geletterdheid
en vanaf september 2023 KunstKuur (beeld, woord & muziek)
in samenwerking met de Ieperse Academie..