Voor wie is ‘OKAN’?

Voor wie is Okan?

• Je bent ten minste 12 jaar en nog geen 18 jaar op 31 december volgend op het begin van het schooljaar.

• Je woont maximum 1 jaar ononderbroken in België.

• Nederlands is NIET jouw moedertaal.

• Je kent NIET genoeg Nederlands om gewone lessen te volgen.

• Je bent maximaal 9 maanden ingeschreven in een school met het Nederlands als onderwijstaal.