Wat is ‘OKAN’?

Okan is de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

  • Je leert zo snel mogelijk Nederlands
  • We leren je onze maatschappij en cultuur kennen.
  • Na een volledig schooljaar (of een traject van 10 maanden) kan je wellicht doorstromen naar het reguliere onderwijs.
  • Je maakt kennis met verschillende richtingen op onze campus en we helpen jou om een goede studie- of werkkeuze te maken.