De Warmste Week

OKAN GO! Campus Minneplein geselecteerd door Koning Boudewijnstichting

IEPER, 26/09/2023 – “De Warmste Week” heeft ons GO! OKAN-project geselecteerd!

Dat niet iedereen het geluk heeft op te groeien zonder zorgen is helaas bittere realiteit, zelfs in de Westhoek: onveilige thuissituaties, stress op school, de invloed van sociale media, oorlog, vluchten, weggerukt worden van familie, ouders en cultuur. Samen met CAW Ieper, Fedasil – en ook met het Rode Kruis, dat straks de organisatie van het nieuwe asielcentrum in Ieper op zich neemt – zijn we op zoek gegaan naar nuttige educatie. We geloven dat we met het project Mind-Spring Junior met anderstalige jongeren op zoek kunnen gaan naar “hands-onantwoorden”. We komen zes keer in groepjes samen en krijgen begeleiding van een opgeleide trainer (die zelf vluchteling was) en een hulpverlener. Het programma verloopt in de moedertaal van de jongere.

Op onze GO! Campus op het Minneplein in IEPER, richten wij nu voor het derde schooljaar OKAN-klassen in (onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers). We krijgen van de overheid de voortreffelijke opdracht om kinderen tussen 12 en 18 jaar binnen een redelijke termijn Nederlands aan te leren. Met het oog op zelfredzaamheid en om een vlotte inburgering te stimuleren, zoekt ons OKAN-team elke dag naar extra handvaten hoe we deze missie kunnen volbrengen. Vanuit deze dagelijkse realiteit zagen we de terugkerende vragen bij vluchtelingen, asielzoekers en migranten. Wie ben ik en wie wil ik worden? Hoe kan ik nieuwe vrienden maken? Vanwaar komt die stress? Hoe krijg ik balans tussen mijn eigen cultuur en de Belgische? Waar, wie en welke hulp kan ik krijgen? Juist daarin willen we een warme en ambitieuze wegwijzer zijn. Mogen we onszelf kwalificeren als >OKAN (meer dan OKAN)? We willen graag meer dan alleen maar Nederlands aanbieden. We zijn dan ook bijzonder enthousiast dat ons dossier de Koning Boudewijnstichting mocht aangrijpen. Deze erkenning is voor ons team een bevestiging dat de ingeslagen >OKANweg op een dag zijn vruchten zal afwerpen.